Under våren i 2014 leverte jeg min masteroppgave i tjeneste- og systemorientert design ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. I oppgaven undersøkte jeg hvordan uplanlagt gravide og abortsøkende kvinners opplevelse påvirkes av deres møte med dagens tjenestetilbud. Hvordan møter kvinner systemet når de går gjennom et av sitt livs kanskje mest sårbare faser?

Siden august 2015 har jeg vært ansatt som doktorgradsstipendiat i tjenestedesign  ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Ved siden av dette fortsetter jeg som arbeidet i forskningsenheten Design for offentlige tjenester (DOT).

CV

Arbeidserfaring
2015 – present / Doktorgradsstipendiat i Tjenestedesign,
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo,
tilknyttet Centre for connected care (C3)

2014 – present / Forskningsassistent ved forskningsenheten
Design for offentlige tjenester (DOT)

2014, sommer / Tjenestedesigner, sommerinternship ved Telenor

2013 – 2014  /  Designer ved Frida Almqvist Design
Design, illustrasjoner and grafisk design for bedrifter
slik som Telenor og Oslo kommune

2012-2013  /  Grafisk design assistent,
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

 

Utdanning
2012, fall  /  Master of Industrial Design
Utveksling, HDK – School of Design and Crafts, Göteborg

2009–2014  /  Master i Industridesign
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

2007–2008  /  Kreativ skriving
Buskerud Folkehøgskole

 

Veiledning
2014, høst /  Veileder i tjeneste- og systemorientert design,
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

2011, høst  /  Studentassistent Mekanikk og fasthetslære