02. FORSLAG

Andre forslag: Videreutvikling av Helsedirektoratets nettside helsenorge.no

Mitt forslag er at det skal tilbys informasjon på flere språk og at det tilbys informasjon både til kvinner og pårørende. En av de viktigste funksjonene til nettsiden vil være å tilby stedsspesifikk informasjon – hvordan er tjenestetilbudet hvor du bor? Jeg anbefaler å videreutvikle Helsedirektoratets nettside, da direktoratet er en overordnet aktør med kvalitetssikret informasjon.

Foto: Kjartan Vaaland