UTFORDRINGER

Materialet ble systematisk gjennomgått, sett med nye øyne. Nye ideer ble utviklet, og tidligere ideer og forslag ble samlet i en plakat. Kvaliteten og hvor utviklet ideene er varierer, men det var viktig å samle alle, da det på dette tidspunktet i prosessen var utfordrende å se hvilke kombinasjoner av forslag som kunne styrke hverandre i et samlet konsept.

Jeg valgte å gå videre med fem områder:

1. Informasjon ved apotek

2. Videreutvikling av Helsedirektoratets nettside helsenorge.no

3. Bekreftende SMS fra sykehuset

4. Døgnåpen telefon for tiden før og etter aborten

5. Tilbud om en ettersamtale noen uker etter aborten