R0012450

workshop1B

 

 

SAMSKAPING

Intervju og feedback
Innsikten og løsningsforslagene er utarbeidet i samspill med fire kvinner som har tatt abort, to menn som opplevde at kjæresten tok abort, og en rekke tjenesteytere – bl. a. Oslo Universitetssykehus og Amathea.

Workshop
For å gå i dybden av hvordan tjenestene påvirker kvinnens opplevelse arrangerte jeg en workshop med noen av de involverte aktørene. Intensjonen var å finne kjernen i ulike spørsmål, med utgangspunkt i materiale fra intervjuene som var utført med kvinnene. Målet var også å skape et rom for tverrfaglige diskusjoner på tvers av stillinger og tjenester.